Skip to content

Nithean làitheil

Nithean Làitheil
heading-nithean-laitheil2

Tha an cuspair seo a’ toirt cànan do luchd-obrach nan tràth-bhliadhnachan a chleachdas iad gu làitheil, a’ cur fàilte air a’ chloinn sa mhadainn agus feasgar (me, fàilte, hallò, madainn mhath/feasgar math). Tha òrain ann cuideachd a bheir taic dhut le làithean na seachdain agus le bhith ag atharrachadh clàr na sìde gach latha.

Luchdaich a-nuas