Skip to content

Cuspairean

Cuspairean

Beathaichean

 • Stiùireadh air mar a ghabhas na goireasan sa chuspair seo a chleachdadh
 • 3 bhidiothan le Cabag agus Earra-Ghàidheal agus Bòd
 • 11 powerpoints (ainmearan/structar sheantansan x3, òrain x3, sgeulachdan de ghnè leabhar mòr x1, le pupaidean x4)
 • 4 pupaidean rim priontadh
 • Òrain (eadar-theangachadh agus faidhlichean fuaim nan cois) x21
 • Gnìomhan airson nan òran x8
Cuspairean

A’ bhodhaig

 • Stiùireadh air mar a ghabhas na goireasan sa chuspair seo a chleachdadh
 • 1 bhidio le Cabag agus Earra-Ghàidheal agus Bòd
 • 10 powerpoints (ainmearan/structar sheantansan x4, òrain x1, sgeulachdan de ghnè leabhar mòr x5)
 • Òrain (eadar-theangachadh agus faidhlichean fuaim nan cois) x18
 • Gnìomhan airson nan òran x8
Clock

An Nollaig

 • Stiùireadh air mar a ghabhas na goireasan sa chuspair seo a chleachdadh
 • 8 powerpoints (ainmearan/structar sheantansan x3, òrain x3, sgeulachdan de ghnè leabhar mòr x2)
 • Òrain (eadar-theangachadh agus faidhlichean fuaim nan cois) x5

 

 

Cuspairean

Aodach

 • Stiùireadh air mar a ghabhas na goireasan sa chuspair seo a chleachdadh
 • 2 bhidio le Cabag agus Earra-Ghàidheal agus Bòd
 • 12 powerpoints (ainmearan/structar sheantansan x5, òrain x5, sgeulachdan de ghnè leabhar mòr x2)
 • Òrain (eadar-theangachadh agus faidhlichean fuaim nan cois) x17
 • Gnìomhan airson nan òran x10
Cuspairean

Dathan

 • Stiùireadh air mar a ghabhas na goireasan sa chuspair seo a chleachdadh
 • 9 powerpoints (ainmearan/structar sheantansan x2, òrain x3, sgeulachdan de ghnè leabhar mòr x4)
 • Òrain (eadar-theangachadh agus faidhlichean fuaim nan cois) x13
 • Gnìomhan airson nan òran x7
Clock

Nithean làitheil

 • Stiùireadh air mar a ghabhas na goireasan sa chuspair seo a chleachdadh
 • 9 powerpoints (ainmearan/structar sheantansan x3, òrain x5, sgeulachdan de ghnè leabhar mòr x1)
 • Òrain (eadar-theangachadh agus faidhlichean fuaim nan cois) x9
 • Gnìomhan airson nan òran x6
Easter Eggs

A’ Chàisg

 • Stiùireadh air mar a ghabhas na goireasan sa chuspair seo a chleachdadh

 • 6 powerpoints (ainmearan/structar sheantansan x1, òrain x 1, sgeulachdan de ghnè leabhar mòr x3)

 • Òrain (eadar-theangachadh agus faidhlichean fuaim nan cois) x 5

Body

Oidhche Shamhna

 • Stiùireadh air mar a ghabhas na goireasan sa chuspair seo a chleachdadh
 • 7 powerpoints (ainmearan/structar sheantansan x2, òrain x3, sgeulachdan de ghnè leabhar mòr x2)
 • Òrain (eadar-theangachadh agus faidhlichean fuaim nan cois) x3
Cuspairean

Àireamhan

 • Stiùireadh air mar a ghabhas na goireasan sa chuspair seo a chleachdadh
 • 3 bhidiothan le Cabag agus Earra-Ghàidheal agus Bòd
 • 9 powerpoints (ainmearan/structar sheantansan x2, òrain x4, sgeulachdan de ghnè leabhar mòr x3)
 • Òrain (eadar-theangachadh agus faidhlichean fuaim nan cois) x18
 • Gnìomhan airson nan òran x8
Cuspairean

Rannan chloinne…

 • Stiùireadh air mar a ghabhas na goireasan sa chuspair seo a chleachdadh
 • 5 bhidiothan le Cabag agus Earra-Ghàidheal agus Bòd
 • 11 powerpoints (òrain/rannan x11)
 • Òrain (eadar-theangachadh agus faidhlichean fuaim nan cois) x24
 • Gnìomhan airson nan òran x6
Body

A-muigh

 • Stiùireadh air mar a ghabhas na goireasan sa chuspair seo a chleachdadh
 • 8 powerpoints (ainmearan/structar sheantansan x2, òrain x3, sgeulachdan de ghnè leabhar mòr x3)
 • Òrain (eadar-theangachadh agus faidhlichean fuaim nan cois) x10
 • Gnìomhan airson nan òran x4
Cuspairean

Sìde

 • Stiùireadh air mar a ghabhas na goireasan sa chuspair seo a chleachdadh
 • 2 bhidio le Cabag agus Earra-Ghàidheal agus Bòd
 • 10 powerpoints (ainmearan/structar sheantansan x1, òrain x6, sgeulachdan de ghnè leabhar mòr x3)
 • Òrain (eadar-theangachadh agus faidhlichean fuaim nan cois) x15
 • Gnìomhan airson nan òran x6
Body

Òrain thraidiseanta

 • Stiùireadh air mar a ghabhas na goireasan sa chuspair seo a chleachdadh

 • Òrain (eadar-theangachadh agus faidhlichean fuaim nan cois) x 20

 • Gnìomhan airson nan òran x6