Skip to content

A-muigh

A-muigh
A-muigh

’S toigh leinn uile a bhith ag ionnsachadh a-muigh! Eadar càraichean agus busaichean, aibhnichean agus sruthain, chan fhada gus am bi thu a’ bruidhinn sa Ghàidhlig air ionnsachadh a-muigh. Tha tòrr òrain ùra ri ionnsachadh cuideachd!

Luchdaich a-nuas