Skip to content

Mar a chleachdas tu Gàidhlig nan Òg

Bidh Stòrlann a’ cur nam bhidiothan aca suas air Vimeo.com a tha air a mheas sàbhailte airson seo.

Mura cluich a’ bhidio gu h-àrd air sgàth mar a tha cachaileith-theine na sgoile air a sheatadh, cleachd an tè gu h-ìosal, air neo, nas fheàrr buileach, iarr air teicneòlaiche IT na sgoile Vimeo a chur air a’ gheal-liosta.

Leigidh sin leinn trag a chumail air cleachdadh nan goireasan againn. 

Gàidhlig nan Òg