Skip to content
Dachaigh
Dachaigh

Fàilte gu

Gàidhlig nan Òg

Tha Gàidhlig nan Òg a’ toirt pailteas ghoireasan air diofar chuspairean do phàrantan/luchd-cùraim agus luchd-obrach sna tràth-bhliadhnachan. Cuidichidh na goireasan iad Gàidhlig a chleachdadh san dachaigh agus ann an suidheachaidhean tràth-bhliadhnachan ann an dòigh a tha feumail ach spòrsail.

Dachaigh

Spòrs ag ionnsachadh Gàidhlig! 

Ionnsachadh! Ionnsachadh! Ionnsachadh! 

Gàidhlig

Gàidhlig

Gàidhlig

Dachaigh

Beagan spòrs …

corocodile

Beathaichean

An do smaoinich thu riamh dè tha crogall ‘ag ràdh’? Chan fhada gus am faigh thu a-mach!

green-tractor

Dathan

Ionnsaich mar a sheinneas tu gu bheil thu a’ dràibheadh tractar uaine, agus gu leòr eile!

star

Rannan Chloinne

Priob-priob priob-priob rionnag bheag, saoil ciamar a sheinneas mi riut sa Ghàidhlig?

weather

Sìde

’S toigh leinn uile a bhith a’ bruidhinn air an t-sìde. Ann an ùine ghoirid thèid agad air òran mu gach seòrsa sìde a sheinn.