Òrain thraidiseanta

Òrain thraidiseanta
Òrain thraidiseanta

An ionnsaich sinn òrain thraidiseanta a-nis? Tha tòrr òrain sgoinneil againn an seo! Chan fhada gus am bi thu a’ seinn aig a’ Mhòd!

Downloads

www.gaelic.education

Goireasan Gàidhlig Dhuinn Uile ‘S Sinn Ri Ionnsachadh Dachaigh