Skip to content

Gìog Ort!

Gìog Ort!
Gìog Ort!

Àireamhan

1,2,3… Tòisich! Saoil cia mheud losgann a tha a’ leumadaich? Saoil cia mheud teadaidh a tha air an leabaidh? Am faic thu cia mheud ugh a tha anns a’ bhasgaid? Bidh thu a’ cunntadh sa Ghàidhlig mus seall thu riut fhèin.

Snowman
Number balloons

Aodach

Dè a bhios oirnn an-diugh? Lèine-t? Geansaidh? Còta?

Snowman
Clothes line

Dathan

Ionnsaich mar a sheinneas tu gu bheil thu a’ dràibheadh tractar uaine, agus gu leòr eile!

Coloured Balloons
Coloured hands graphic

A’ Chàisg

Trobhad còmhla ri Jackie agus ionnsaich mar a chomharraicheas tu an t-àm sònraichte seo le òrain ùra. Saoil cò aig a tha uan agus cò aig a tha basgaid uighean? Trobhad ’s gheibh sinn a-mach!

Easter Bunny
Easter Eggs

Seall an Sneachda

Obh! Obh! Tha e fuar an-diugh! Thig agus tog bodach sneachda comhla ri Jackie!

Snowman
Snowflakes

A’ tighinn a dh’aithghearr…

Àireamhan ♬  A-muigh ♬  Sìde ♬  A’ bhodhaig ♬  Oidhche Shamhna