Skip to content

Taing

kids-singing-march

Tha sinn an comain nam buidhnean a leanas airson cuid de na h-òrain ann an Gàidhlig nan Òg…

Greentrax recordings

Greentrax Recordings

Duan Nollaig – Leabhar

Duan Nollaig – CD

Rinn sinn bodach sneachd’ an-diugh (Duan Nollaig CD 2 track 11)
Tha e (a’) tighinn (Duan Nollaig CD 2 Track 14)
Fada cian ann an stàball (Duan Nollaig CD 2 Track 8)