Aodach

Aodach
Aodach

Faigh a-mach dè bhios an nighean bheag a’ cur oirre gu partaidh agus dè bhios am balach beag a’ cur air gu banais. Chan fhada gus an tèid agad air innse dè tha ort fhèin.

Downloads

Audio

Aodach

www.gaelic.education

Goireasan Gàidhlig Dhuinn Uile ‘S Sinn Ri Ionnsachadh Dachaigh